Borang Program Bantuan Makanan Keperluan ONE HOPE CHARITY Kepada Pelajar IPT B40

Bantuan ini adalah sumbangan daripada ONE HOPE CHARITY & WELFARE dengan tujuan bagi membantu meringankan bebanan pelajar-pelajar warganegara Malaysia daripada keluarga B40 untuk menampung perbelanjaan di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA/ IPTS) dalam Semenanjung Malaysia. (Pertanyaan selanjutnya sila emel e-info@onehopecharity.org)